ordinace ČR: Sokolovská 3476/5, Znojmo
cs

KYČEL

Kyčelní kloub je tvořen hlubokou kloubní jamkou a kulovitou hlavicí stehenní kosti. Je nejhlouběji uloženým kloubem lidského těla.

Bývá postižen degenerací na podkladě vývojových nebo poúrazových změn.

Kromě nejčastěji prováděných kloubních náhrad (endoprotéz) se věnujeme i korekčním operacím na pánvi a stehenní kosti, kterými upravujeme změněné poměry.