ordinace ČR: Sokolovská 3476/5, Znojmo
cs

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Prof. MUDr, Radek Hart, Ph.D., FRCS, MHA 

Profesor, lékař - ortoped - traumatolog

Radek Hart se narodil v České republice (ve Znojmě) v roce 1967, v letech 1982-1986 vystudoval místní gymnázium a následně lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1986-1992). Pracoval na ortopedických klinikách v Praze a v Brně a v Úrazové nemocnici v Brně, kde v roce 2002 dizertoval (PhD). Absolvoval studijní pobyty na ortopedických klinikách v Rakousku (Vídeň) a v Německu (Hamburg). Habilitoval (Doc.) v roce 2004 a v roce 2008 byl prezidentem České republiky jmenován profesorem jako nejmladší ortoped v historii. V roce 2010 se stal členem nejstarší a nejprestižnější lékařské organizace - Anglické královské chirurgické akademie (FRCS). V roce 2018 dokončil v Praze manažerské vzdělání ve zdravotnictví (MHA).

V letech 2003-2022 vedl znojemské ortopedické pracoviště, které pozdvihl na úroveň univerzitních klinik a které vyhledávali pacienti z celé země i ze zahraničí. Mnoho operačních výkonů provedl jako první v České republice a jako první zavedl řadu léčebných technik a postupů. Byla mu udělena Cena města Znojma pro nejvýznamnější osobnosti regionu. Od září 2022 působí jako vedoucí lékař na Klinice ortopedie a traumatologie ve Vídni.


Jako jeden z mála ortopedů se věnuje celému spektru ortopedického oboru. Zabývá se operativou páteře, všech velkých kloubů (artroskopie, rekonstrukce chrupavek, kloubní náhrady atd.), traumatologií a sportovní traumatologií, všeobecnou rekonstrukční ortopedií, chirurgií ruky a nohy. Jeho nejužší specializací je chirurgie loketního kloubu.

Po celou svou kariéru se věnuje vědeckovýzkumné činnosti a výchově mladých lékařů, bakalářů a doktorandů. Prezentoval stovky přednášek ve čtyřech světových jazycích na všech kontinentech. Je autorem nebo spoluautorem 115 odborných článků v ortopedických časopisech, z toho mnoho vyšlo v prestižních světových periodicích, byla mu udělena cena děkana lékařské fakulty za článek s největším přínosem pro klinickou praxi. Je autorem 7 odborných knih, před dokončením je monografie osmá. Napsal řadu kapitol do odborných knih domácích i zahraničních. Byl prezidentem několika mezinárodních konferencí a kurzů, je mezinárodním lektorem (Rakousko, Německo, Švýcarsko), recenzentem (USA) a hlavním řešitelem výzkumných projektů (Německo).


Profesní vzdělání

Pregraduální

1986 - 1992 

lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno

Postgraduální

I. Ortopedická klinika, Brno kloubní náhrady, ,mentor: prof. Kovanda 1996 - 1998

Vídeňská soukromá klinika, Vídeň artroskopie, sportovní traumatologie, mentor: prof. Schabus 1998

Ortopedická klinika, AKH, Vídeňvšeobecná ortopedie, mentor: prof. Kotz 1998

Ortopedická klinika, Gersthof, Vídeň - kloubní náhrady, mentor: prof. Zweymuller 1999

Ortopedická klinika, Speising, Vídeň všeobecná a dětská ortopedie, mentor: prof. Grill 1999

Ortopedická klinika, Bulovka, Prahavšeobecná a dětská ortopedie, artroskopie, traumatologie, mentor: prof. Dungl 1999 - 2000 

ENDO - klinika, Hamburg - kloubní náhrady, mentor: prof Baars 2000                                                          

Úrazová nemocnice, Brnopáteřní chirurgie, traumatologie, artroskopie, kloubní náhrady, mentor: prof. Wendsche, prof. Janeček 2000 - 2003


Akademické vzdělání

1995 - atestace z ortopedie I. stupně                                   

2000 - atestace z ortopedie II. stupně 

2002 - postgraduální vzdělání (doktorát, PhD)

2004 - habilitace (docentura doc.)

2008 - profesura (jmenování prezidentem ČR, Prof.)

2010 - Anglická královská chirurgická akademie (FRCS)

2018 - manažerské vzdělání ve zdravotnictví (MHA)


Pracovní působení

 Primář

2003 - 2022 Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Znojmo  

Ve funkci primáře jsem sloučil ortopedii a traumatologii a rozšířil pracoviště z 5 na 20 lékařských míst. Prováděli jsme více než 2.000 operačních výkonů ročně. V okresní Nemocnici Znojmo, p.o. jsem vybudoval moderní pracoviště klinického-univerzitního typu. Na pracovišti jsem se zabýval vědou, mezinárodními výzkumnými projekty, výzkumnými projekty pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, publikační a přednáškovou činností a v neposlední řadě jsem vychoval mnoho doktorandů - PhD. Na pracovišti jsem odborností pokryl celé spektrum oboru, zavedl páteřní operativu, více než 50 nových postupů, uskutečnil  jsem mnoho metod a operací jako první v rámci ČR.

Profesor

2000 - dosud 

Klinika traumatologie (Úrazová nemocnice Brno), Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno                                                  

Vedoucí lékař

2022 - dosud

Klinika ortopedie a traumatologie, Klinika Floridsdorf, Univerzita Vídeň

Ortoped specialista

2022 - dosud

Ambulance Znojmo, Sokolovská 3476/5 


Vědecká činnost

 Autorství:

- 7 odborných knih 

  • Loketní kloub, ortopedie a traumatologie, 2002
  • Kinematická navigace kolenní endoprotézy, 2003
  • Chrupavka kolena, 2006
  • Přední zkřížený vaz kolenního kloubu, 2010
  • Loketní kloub, 2012
  • Degenerativní onemocnění páteře, 2014
  • Ortopedická chirurgie pánve a dolní končetiny, 2022

- samostatné kapitoly v odborných knihách

- 115 článků v odborných časopisech (včetně spoluautorství), řada z nich v zahraničních časopisech

- cena děkana lékařské fakulty za nejlepší vědecký článek


Přednášková činnost:

- stovky přednášek na konferencích, převážně zahraničních:

- prezident mezinárodních konferenci

- hlavní řešitel výzkumných projektů Ministerstva zdravotnictví ČR

- hlavní řešitel mezinárodních výzkumných projektů (Německo)

- mezinárodní lektor (Německo, Rakousko)

- šéfredaktor odborného časopisu

- recenzent zahraničních odborných časopisů (USA)

- člen řady mezinárodních odborných společností.