ordinace ČR: Sokolovská 3476/5, Znojmo
cs

Ztuhlost loketního kloubu

06.06.2023

Ztuhlost kloubů je častou komplikací po úrazech lokte. Loket považujeme za ztuhlý, když do plného natažení (extenze) chybí více než 30 stupňů a do plného ohnutí (flexe) více než 25 stupňů. Jinými slovy, když má pacient méně než 90 stupňů rozsahu pohybu, který je nezbytný pro většinu každodenních činností. Pouze při flexi asi 120 stupňů dosáhne pacient pohodlně do úst a pouze při extenzi asi 30 stupňů nemá pacient problémy s hygienou, nošením břemen a prací nad hlavou.
Loketní kloub je velmi náchylný k poúrazové ztuhlosti. Předurčuje ho k tomu tvar, přemostění spíše svalovými vlákny než šlachami, predispozice k tříštivým zlomeninám a jedinečná reakce předního kloubního pouzdra na poranění (v podobě ztluštění).
Ztuhlost loketního kloubu se může objevit nejen po složitých zlomeninách, ale i po relativně triviálních úrazech. Proto více než v jiných lokalizacích dbáme na základní pravidla operačního ošetření zlomeného lokte - šetrnou operační techniku, přesnou nápravu, stabilní ošetření a především včasnou rehabilitaci. Máme tím na mysli "pravidlo sedmi dnů", tedy nikdy neznehybňujeme po operaci loketní kloub déle než týden.
Příčiny ztuhlosti kloubů lze rozdělit na vnější a vnitřní. Mezi zevní patří zejména ztuhlost kloubního pouzdra a postranních vazů. Mezi vnitřní příčiny patří ztráta kloubní chrupavky, špatně zhojené zlomeniny nebo uvolněná tělíska. Většinou se však setkáváme s kombinací vnějších a vnitřních příčin.
Podobně jako např. ztuhlost kolenního kloubu, i tuhost loketního kloubu vykazuje jasnou stopu francouzské ortopedické školy. Již v roce 1976 popsali bratři Judetové svou originální techniku operačního uvolnění ​​(artrolýzy) loketního kloubu. Podle našich zkušeností, čím závažnější je poranění lokte, tím větší ztuhlost se může rozvinout. Rozsah pohybu však může být omezen i po "banálním" pohmoždění lokte. Po prostém vykloubení (luxaci) lokte jsou příčiny následného omezení pohybu většinou vnější (ztuhlost kloubního pouzdra, postranních vazů nebo svalu). Nejtěžší případy ztuhlosti nastávají po dislokovaných zlomeninách, kdy nacházíme většinou vnější i vnitřní příčiny omezení pohybu.
Podle našich zkušeností platí, že čím výraznější je ztuhlost, tím obtížnější je artrolýza kloubu. Nejmenší tuhost a nejlepší výsledky po artrolýze bývají po jednoduchých zlomeninách. Nejtěžší stavy a nejobtížnější artrolýza pozorujeme po tříštivých dislokačních zlomeninách lokte.
Kloubní pouzdro loketního kloubu je tak pevné a tuhne tak rychle, že ani při velmi intenzivní fyzioterapii nelze již po pár týdnech od úrazu očekávat zlepšení pohybu. Omezení pohybu přináší pacientovi výrazný handicap aktivit a činností běžného života, sebeobsluhy či sportovních aktivit a tím i snížení kvality života a někdy i ztrátu samostatnosti.
S těmito problémy přicházejí pacienti s žádostí o řešení stavu, které je výhradně chirurgické.
Existuje celá řada chirurgických přístupů k artrolýze loketního kloubu:

- artroskopická technika - v případě lehkého deficitu do natažení

                                         -  operace je prováděna optikou pouze z několika bodových přístupů. 

- boční (vnitřní) chirurgický přístup ke kloubu - v případě střední ztuhlosti 

                  -   tímto přístupem je dosaženo na hlavní příčinu omezení pohybu. 

- uzavřená distrakční artrolýza na zevním aparátu (fixátoru) - pokud je kůže poškozená

- extenzivní zadní chirurgický přístup k loketnímu kloubu - u těžké ztuhlosti loketního kloubu (používán již řadu let)

Všechny tyto metody jsou složité, představují pro chirurga velkou výzvu a úspěšně je provádí jen velmi málo vysoce specializovaných odborníků.

Těmito operacemi se zabývám více než čtvrt století a operoval jsem mnoho pacientů, kteří se následně vrátili ke své původní činnosti. 
Výsledky své práce jsem publikoval v odborných časopisech, prezentoval je na světových konferencích a popisoval ve svých odborných knihách.