ordinace ČR: Sokolovská 3476/5, Znojmo
cs

NOHA


Noha je staticky velmi komplexní strukturou kostí a kloubů, které jsou zpevňovány desítkami vazů a šlach.

Pacienty trápí nejrůznější problémy od bolestí palce a přednoží, přes plochou nohu nebo vývojové deformity až po onemocnění Achillovy šlachy a poúrazové stavy.

Spektrum operačních výkonů na noze je velmi široké. Cílem většiny z nich je obnovení původních poměrů na noze, a tedy pacientova úleva od bolestí. Jedná se o korekční výkony na kostech, kloubech, o šlachové přenosy nebo rekonstrukce vazů.