ordinace ČR: Sokolovská 3476/5, Znojmo
cs

RUKA


 Ruka představuje velmi složitý komplex kostí, kloubů, vazů a šlach, který umožňuje jemnou práci prstů. Narušení tohoto systému může vést ve svém důsledku k významnému funkčnímu postižení.

Kromě poúrazových stavů řešíme i onemocnění revmatická, degenerativní nebo vývojová.

K nejčastějším operačním výkonům patří korekce osy, uvolnění pohybu, stabilizace kloubů, rekonstrukce šlach a řešení degenerativních změn (artrózy či revmatu) artroplastikami, zpevněním nebo umělými klouby.